0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  England Premier League
Michael Smith
۴
۶
Johnny Clayton
Finished
۰۰:۵۰
Johnny Clayton
۶
۴
Gerwyn Price
Finished
۰۰:۱۵
  World Modus Super Series
Leonard Gates
۴
۳
Diogo Portela
Finished
۰۱:۱۰
Diogo Portela
۲
۴
Taylor Jacob
Finished
۰۰:۳۵
Justin Hood
۴
۰
Lisa Ashton
Finished
۰۰:۵۵
Taylor Jacob
۴
۳
Justin Hood
Finished
۰۱:۳۰
Lisa Ashton
۳
۴
Leonard Gates
Finished
۰۱:۵۵
Diogo Portela
۱
۴
Justin Hood
Finished
۰۲:۰۵
Taylor Jacob
-
-
Lisa Ashton
Finished
۰۲:۲۰
Justin Hood
۴
۲
Leonard Gates
Finished
۰۲:۴۰
Lisa Ashton
۴
۱
Diogo Portela
Finished
۰۲:۵۵
Leonard Gates
۳
۴
Taylor Jacob
Finished
۰۳:۱۵
Stu Wilson
-
-
Harrington Ryan
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Michael Huntley
-
-
Martin Thomas
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Jack Vincent
-
-
James Hurrell
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Martin Thomas
-
-
Stu Wilson
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
Harrington Ryan
-
-
James Hurrell
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۰
Michael Huntley
-
-
Jack Vincent
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
James Hurrell
-
-
Martin Thomas
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Stu Wilson
-
-
Michael Huntley
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Jack Vincent
-
-
Harrington Ryan
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Stu Wilson
-
-
James Hurrell
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Martin Thomas
-
-
Jack Vincent
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Michael Huntley
-
-
Harrington Ryan
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Jack Vincent
-
-
Stu Wilson
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
James Hurrell
-
-
Michael Huntley
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Harrington Ryan
-
-
Martin Thomas
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
  Europe PDC European Tour - Event 3
Jeroen Mioch
-
-
Alan Soutar
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Steve Lennon
-
-
Andy Boulton
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Mario Vandenbogaerde
-
-
Madars Razma
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Brian Raman
-
-
Ryan Meikle
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Brendan Dolan
-
-
Pascal Rupprecht
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Ian White
-
-
Jose Justicia
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Keegan Brown
-
-
Matthew Campbell
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Richie Burnett
-
-
Liam Maendl-Lawrance
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Kim Huybrechts
-
-
Lee Evans
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Niko Springer
-
-
Scott Williams
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Callan Rydz
-
-
Mike de Decker
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Andrew Gilding
-
-
Daryl Gurney
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Florian Hempel
-
-
James Wilson
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ross Smith
-
-
Paavo Myller
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Raymond Barneveld
-
-
Stephen Burton
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید