0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۲۰
Pawel Piotrowski
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۹:۵۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۴۰
Michal Galas
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۹:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۴۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۰
Damian Korczak
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۴۰
Michal Galas
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۱۰
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۵۰
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۲۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۳۰
Pawel Piotrowski
۱
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۲:۳۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۱۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۲۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۴۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۳۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۲۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Szymon Radlo
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۰۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۴۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Szymon Radlo
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۴۰
Pawel Piotrowski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۵۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۹:۱۰
Daniel Bak
۳
۱
Szymon Kolasa
Finished
۰۹:۳۰
Szymon Kolasa
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۲۰
Daniel Bak
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۰:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Michal Galas
Finished
۱۰:۵۰
Damian Korczak
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۱:۲۰
Pawel Piotrowski
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Michal Galas
Finished
۱۱:۴۰
Szymon Kolasa
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۱:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۲:۰۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۲:۱۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۲:۲۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۲:۵۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۰۰
Michal Galas
۰
۲
Damian Wojdyla
inprogress
۱۳:۱۰
Miastowski Maksymilian
۱
۰
Szymon Kolasa
inprogress
۱۳:۲۰
Mateusz Rutkowski
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Daniel Bak
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Pawel Piotrowski
-
-
Piotr Chlodnicki
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Michal Galas
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
  Czech Republic Pro League
Pavel Gireth
۲
۳
Josef Obeslo Jr
Finished
۰۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۷:۰۰
Richard Krejci
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Josef Palecek
Finished
۱۰:۰۰
Martin Zizka
۲
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۹:۳۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۰:۰۰
Ales Berbr
۰
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۲
Tomasch David
inprogress
۱۳:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۳۰
Josef Obeslo Jr
۰
۳
Lukas Jindrak
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Dousa
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Ludek Vtelensky
Finished
۰۶:۰۰
Turek Tomas
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Jan Vidourek
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۳
۰
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Radomir Vavrecka
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Hajek
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Neuwirth Sr
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Vosyka
۱
۳
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Adolf Huttl
۲
۳
Radomir Benesz
Finished
۰۱:۰۰
Ludek Vtelensky
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۱:۳۰
Frantisek Briza
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Ludek Vtelensky
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Dousa
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۵:۳۰
Ludek Vtelensky
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Filip Theodor
Finished
۰۹:۳۰
Petr Sudek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۹:۳۰
Vaclav Zacek
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۰:۰۰
Ales Krejci
۰
۳
Martin Zizka
Finished
۱۰:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۳۰
Filip Theodor
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Vaclav Zacek
Finished
۱۰:۵۰
Radim Urbaniec
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۱:۰۰
Josef Palecek
۰
۳
Tomasch David
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Petr Sudek
Finished
۱۱:۰۰
Tomasch David
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۳۰
Petr Sudek
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Zacek
۳
۰
Martin Zizka
Finished
۱۱:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Ales Berbr
Finished
۱۱:۳۰
Roman Petrak
۳
۲
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Ales Krejci
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۲:۰۰
Filip Theodor
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۱۲:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۳۰
Filip Theodor
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۱۲:۳۰
Roman Petrak
۰
۳
Josef Palecek
Finished
۱۲:۳۸
Oldrich Vrtal
۲
۲
Radim Urbaniec
inprogress
۱۲:۵۱
Martin Zizka
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۲:۵۷
Petr Sudek
۳
۱
Jaroslav Strnad
Finished
۱۳:۰۰
Vaclav Zacek
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Mozol
-
-
Otto Jarkovsky
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Jiri Zuzanek
-
-
Ladislav Janousek
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Petr Serak
-
-
Milan Smesny
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Simon Kadavy
-
-
Plachy Jiri
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
  Russia Liga Pro
Ilya Konashkov
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۹:۱۵
Albert Bogomolov
۳
۲
Alexandr Vorozheykin
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Sergey Simonov
Finished
۰۸:۴۵
Roman Astreev
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۱۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۱
Roman Saldakeev
Finished
۰۸:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۰
Ilya Konashkov
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۸:۳۰
Gennady Karpovkin
۱
۳
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۱
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۳۰
Kogotkov Sergei
۳
۱
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۰
Maksim Nesterov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۱۵
Timur Molchanov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۰
Evgeny Voronkov
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۳۰
Polyakov Petr
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۰۰
Dmitry Bogatov
۳
۱
Maksim Nesterov
Finished
۰۰:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Nesterov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Denisov Alexey
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Soldatov
۲
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Denisov Alexey
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Maksim Nesterov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Roman Astreev
۳
۲
Dmitry Bogatov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Bogatov
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۳
۱
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Konstantinov
۰
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۹:۰۰
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Simonov
۳
۲
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۰۹:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Yuri Gavrilov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۰:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Konstantinov
۰
۳
Albert Bogomolov
Finished
۱۰:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Ilya Konashkov
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۰۰
Grigorii Zhukov
-
-
Ilya Novikov
Cancelled
۱۲:۱۵
Aleksandr Gusev
۰
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۲:۱۵
Valeriy Skomskov
۳
۱
Andrei Andreev
Finished
۱۲:۳۰
Stepanov Anton
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Gushchin
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۲:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۲
۲
Stepanov Anton
inprogress
۱۳:۰۰
Oleg Shutov
۰
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۰۰
Ilya Novikov
۰
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۱۵
Anton Sokolov
۰
۱
Kogotkov Sergei
inprogress
۱۳:۱۵
Maksim Chechulin
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Viktor Kalachev
-
-
Grigorii Zhukov
Cancelled
۱۳:۴۵
Aleksandr Rybalkin
-
-
Aleksandr Gusev
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Vladimir Ippolitov
-
-
Stepanov Anton
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Ilya Novikov
-
-
Viktor Kalachev
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Aleksandr Gusev
-
-
Kogotkov Sergei
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Grigorii Zhukov
-
-
Sergey Gushchin
Cancelled
۱۴:۱۵
  Ukraine WIN CUP
Vladislav Kalugin
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۰:۰۰
Oleksii Metla
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۰:۱۵
Artem Maksimenko
۳
۰
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Skachenko
۳
۲
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۰:۴۵
Artem Maksimenko
۳
۰
Vladislav Kalugin
Finished
۰۱:۰۰
Oleksii Metla
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۱:۳۰
Oleksii Metla
۳
۲
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۱:۴۵
Ruslan Lazebny
۲
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Skachenko
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۳
۲
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Skachenko
۳
۱
Oleksii Metla
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۱
Denys Scherbak
Finished
۰۴:۰۰
Denys Scherbak
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۰۰
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۵:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۶:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Denys Scherbak
۰
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۷:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۱
۳
Rehush Andrii
Finished
۰۷:۳۰
Rehush Andrii
۳
۲
Nazarii Haievyi
Finished
۰۸:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۰
Nazarii Haievyi
Finished
۰۸:۳۰
Serhii Chernayvskiy
۳
۲
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۸:۴۵
Oleksandr Liushnia
۰
۳
Rehush Andrii
Finished
۰۹:۰۰
Valeriy Tatarinov
۰
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۹:۱۵
Vitaliy Krokhmal
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۹:۳۰
Serhii Chernayvskiy
۳
۲
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۹:۴۵
Nazarii Haievyi
۱
۳
Rehush Andrii
Finished
۱۰:۰۰
Gennadiy Yurchenko
۱
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۰:۱۵
Rehush Andrii
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۱۰:۳۰
Serhii Chernayvskiy
۲
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۰:۴۵
Nazarii Haievyi
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۱:۱۵
Rehush Andrii
۳
۱
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۱:۳۰
Valeriy Tatarinov
۰
۳
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۱:۴۵
Nazarii Haievyi
۰
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۱۲:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۲:۱۵
Oleksandr Liushnia
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۱۲:۳۰
Valeriy Tatarinov
۰
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۲:۴۵
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۱۳:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۲
Serhii Chernayvskiy
inprogress
۱۳:۱۵
Alekseenko Dmitriy
۰
۰
Sergey Skachenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Gennadiy Yurchenko
-
-
Serhii Chernayvskiy
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Vyacheslav Kovalenko
-
-
Bogdan Doroshenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Gennadiy Yurchenko
-
-
Oleksandr Ivashkin
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
  World TT-CUP
Marek Fabini
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Beran
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Marek Fabini
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۵۰
David Jicha
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۰
Tomas Beran
Finished
۰۱:۲۵
Martin Stusek
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Jaroslav Zamyslicky
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۹:۵۰
Jiri Celler
۳
۱
Jan Knot
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Barsa
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۱۰:۲۵
Jaroslav Zamyslicky
۱
۳
Jan Knot
Finished
۱۰:۵۰
Pistora Josef
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۰:۵۵
Zdenek Dusek
۲
۳
Jiri Celler
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Barsa
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۱:۲۵
Jaroslav Zamyslicky
۰
۳
Jiri Celler
Finished
۱۱:۵۰
Tomas Krejci
۲
۳
Pistora Josef
Finished
۱۱:۵۵
Jan Knot
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Barsa
۱
۳
Pistora Josef
Finished
۱۲:۲۵
Andrei Knazik
۳
۲
Tomas Krejci
Finished
۱۲:۵۵
Jiri Celler
۰
۱
Zdenek Dusek
inprogress
۱۳:۲۰
Michal Nemec
-
-
Filip Musil
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Zbynek Vyskocil
-
-
Svoboda Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Filip Nemec
-
-
Filip Jakubsky
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ernest Apriyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۳۰
Ernest Apriyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۲
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۳:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۹:۱۰
Murad Asatryan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۰۹:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
Andranik Sahakyan
۲
۳
Sergey Simonyan
Finished
۱۰:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۰:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۵۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۱۰
David Ghotanyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۱:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۵۰
Sergey Simonyan
۱
۳
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۲:۵۰
Mnatsakan Ghazaryan
۱
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۲:۵۰
  Belarus Liga Pro
Andrei Smirnov
۳
۱
Alekseev Anton
Finished
۰۸:۳۰
Viktor Anishchenko
۳
۱
Andrei Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Alekseev Anton
۳
۱
Viktor Anishchenko
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Shafiev
۱
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Yarovoy
۳
۱
Sergei Gus
Finished
۱۳:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Jakub Kaucky
۱
۳
Lichen Wang
Finished
۰۹:۳۰
Radim Bako
۳
۱
Mate Moricz
Finished
۱۰:۰۵
Oleksandr Tymofieiev
۳
۰
Martin Pytlik
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Kaucky
۱
۳
Radim Bako
Finished
۱۱:۴۵
Oleksandr Tymofieiev
۳
۱
Mate Moricz
Finished
۱۲:۱۵
Jong Eon Yeon
۰
۳
Lichen Wang
Finished
۱۲:۳۴
Tapia Rodrigo
۰
۳
Martin Pytlik
Finished
۱۲:۵۵
  Turkey WTT Feeder Antalya, Doubles Mixed
Movileanu D./Zaharia E.
۳
۱
Glod E./De Nutte S.
Finished
۱۱:۰۵
  Turkey WTT Feeder Antalya Women
Miwa Harimoto
۳
۰
Wan Yuan
Finished
۱۱:۴۰
Li Sian Alice Chang
۳
۲
Yu-Jhun Li
Finished
۱۲:۱۵
  Turkey WTT Feeder Antalya
Quek Izaac
۲
۱
Adrien Rassenfosse
inprogress
۱۲:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید